(0)

შეკვეთის გაუქმება

თანხის დაბრუნება/ ანაზღაურება ხორციელდება შეკვეთის განხორციელების თავდაპირველი თარიღიდან 5 დღის  ფარგლებში.